Vår evne til å lykkes er direkte knyttet til hvordan vi tenker

Vår evne til å lykkes er direkte knyttet til hvordan vi tenker

Illustrasjon: Runar Eltervåg.


Hva dukker opp i tankene dine mest?

  • Er det problemer eller muligheter?
  • Er det usikkerhet eller trygghet?
  • Er det knapphet eller overflod?
  • Er det fastlåshet eller kreativitet?

Se for deg at du skal ta et bilde av noe eller noen. Bildet ditt er resultat av bare en vinkel. Det er mange vinkler hvorfra du kan ta det samme bildet, men vinkelen du velger vil ha en drastisk innvirkning på det du ser. Vårt perspektiv på livshendelser er nokså lik. Ti mennesker kan oppleve en lignende hendelse eller delta på akkurat det samme arrangementet, men alle går bort med litt forskjellig betydning og perspektiv på hva som skjedde.

Forskning og studier har vist at måten vi tenker om oss selv og verden rundt oss, påvirker måten vi lærer, hvordan vi håndterer stress, hvordan vi skaper suksess, hvor tilpasningsdyktige vi er, og til og med hvordan immunforsvaret vårt fungerer.

Som jeg skrev i et tidligere innlegg, fungerer hjernen optimalt i de fleste situasjoner
i en positivt versus negativ eller til og med en nøytral sinnsstemning.

I boken Learned Optimism forteller Dr. Seligman at tankeprosessen vår kan deles inn i tre kategorier:

 


Varighet:
Tror vi at negative hendelser er midlertidige eller permanente?

Omfang:
Tror vi at negative hendelser er begrenset til et bestemt område i livet eller omfatter det hele vårt liv?

Årsak:
Tror vi at årsakene til negative hendelser er eksterne omstendigheter eller er de internt forårsaket av oss?


 

Pessimister har en tendens til å tro at dårlige hendelser vil vare lenge, undergrave alt de gjør og er deres egen feil. Optimister har en tendens til å tro at nederlag er et midlertidig tilbakeslag, begrenset til dette ene tilfellet, og er mer et resultat av eksterne forhold eller andre faktorer som uflaks.

Pessimistisk tenkning er ikke bare negativt og i noen situasjoner kan det være en klar fordel. Hvis arbeidet ditt består av å forutsi potensielle fallgruver eller diagnostisere problemer, vil du ikke være for optimistisk. Dr. Seligman sier blant annet at de beste advokatene er pessimister. I boken The Happiness Trap forteller Russ Harris at 80% av våre tanker inneholder noe slags negativt innhold. Det er en del av vår evolusjonære arv. Problemet er ikke hovedsakelig at vi har negative tanker. Det er når vi tror at våre tanker er sanne.

Som de fleste ting i livet er ting sjelden svart og hvitt, og balanse er viktig. Det er likevel overveldende bevis på at optimisme er best i de fleste situasjoner og at det lønner seg å trene hjernen i et mer positivt tankemønster. Det vi fokuserer på vokser (enten det er positive eller negative tanker) ved at forbindelser i hjernen blir opprettet og styrket. Min mentor coach ga meg et godt råd en gang om at hvis noe gikk “galt”, skulle jeg også artikulere 10 andre ting som gikk “bra”.

Her er noen spørsmål du kan bruke for å utfordre negative tanker:

  • Er denne tanken sann?
  • Er denne tanken viktig?
  • Er denne tanken nyttig?
  • Hvilke andre tanker kan jeg slippe til som er nye og bedre?

 


Lene Øveland Berge er karriere- og ledelses coach, foredragsholder og forfatter. Hun er grunnlegger av Be You Career Consulting, en coaching og bedriftsopplærings virksomhet med fokus på å trene hjernen til å øke kreativitet og skape nye perspektiver, bygge gode relasjoner, styrke robusthet og bedre evnen til å handle strategisk.