Mesteparten av adferd er ubevisst.. Du er på autopilot!

Mesteparten av adferd er ubevisst.. Du er på autopilot!

Illustrasjon: Runar Eltervåg.


Det anslås at vi har ca 60 000 tanker per dag. Omtrent 90% av disse tankene er de samme som vi hadde dagen før. Snakk om å være skapninger av vane!

 

Da jeg våknet i dag tidlig kledde jeg meg, gikk opp på kjøkkenet og laget meg en kopp kaffe. Jeg gjorde det uten å ofre en eneste bevisst tanke – jeg var på autopilot. Denne ubevisste kompetansen er den fjerde og siste fasen av vår ferdighetskompetanse. Vi kan også kalle det en autopilot-tilstand.

 


Så hva er de tre foregående fasene?


 

Ubevisst Inkompetanse er når vi ikke vet hva vi ikke vet. Vi kan umulig vite og få med oss alt. Samtidig overvurderer vi ofte våre ferdigheter. Du tror for eksempel kanskje at du kan svømme crawl for det lærte du på skolen. Men vet du egentlig hvordan du bruker hoftebevegelse samtidig med beinspark for å rotere kroppen og “skru” deg gjennom vannet? Eller hvordan du ved knekk i håndleddet på utstrakt arm skaper en lomme av turbulens som du smetter kroppen gjennom? Dette er bare noen eksempler på teknikk du skal mestre for å svømme bra!

Bevisst Inkompetanse er en tidlig fase av læring. På noen måter er dette også en tilstand av sårbarhet. Vi vet hva vi ikke vet og aksepterer at vi ikke er dyktige eller kunnskapsrike på dette bestemte feltet. I denne fasen kan vi avgjøre hvorvidt vi ønsker å gjøre en innsats for å lære eller ikke.

Bevisst Kompetanse er en tilstand av fokus og konsentrasjon. I denne fasen bruker vi mye mental kapasitet på oppgaven vi utfører. Fordi vi er smalt fokusert kan vi ikke gjøre mye annet samtidig og det er vanskelig å sjonglere oppgaver. Da kan vi lett bli distrahert og ytelsesevnen vår vil falle.

Ubevisst Kompetanse er den siste fasen hvor vi har repetert en handling så mange ganger at den har blitt automatisert. Vi fullfører oppgaver uten å tenke på dem – på autopilot. Bilkjøring er et slikt eksempel. Du har kanskje selv opplevd at du setter deg i bilen og kjører til jobb, og plutselig så er du framme? Når vi er i denne tilstanden frigjør vi mental kapasitet for andre oppgaver og funksjoner, og vi evner å utføre flere oppgaver samtidig.

 


Så “hvor er vi” når hjernen er på autopilot, og betyr det noe?


 

Det er estimert at så mye som 80% eller mer av det vi gjør hver dag gjør vi på autopilot. Også de fleste av våre tanker, følelser og oppførsel er resultat av automatiske hjerneprosesser.

Noen forskere hevder at autopilot setter oss i en sinnstilstand der vi “slår av” hjernen vår, i stedet for å bruke ledig kapasitet til andre nødvendige oppgaver. Vi blir så komfortable i våre rutiner og prosesser at vi mister vår situasjonsbevissthet. Vi er tilfreds. Vi når et mentalt platå og vi lukker oss selv for å oppdage hva annet vi ikke vet.

Vi må heller ikke glemme at vår ubevisste, gamle programvare av tanker, følelser og atferdsmønstre ikke alltid er like konstruktive eller støtter den vi er i dag – og hvor vi vil være i fremtiden.

På autopilot så tror, ​​tenker, sier og gjør vi ting som vi har trodd, tenkt, sagt, og gjort lenge.

 

Betyr det noe? Ja, hvis vi vil…

  • være mer tilstede i livet vårt og for de rundt oss
  • være mindre reaktive mot eksterne hendelser og omstendigheter
  • utvikle større emosjonell balanse
  • være mer oppmerksomme, oppnå større konsentrasjon og mer fokus
  • ta til oss mer informasjon og læring

 

Hjernens autopilot er et sofistikert navigasjonssystem som gjør livet smidigere og mer effektivt. Den frigjør hjernens kraft og fokus. Men er vi altfor mye i denne tilstanden og hvor vi ikke bruker den frigjorte mentale kapasiteten på å søke nye muligheter for vekst, læring og bevissthet – beveger vi oss gjennom livet med bind for øynene. Vi gjør ikke meningsfulle valg. For å leve et bevisst liv trenger vi å fokusere. Og fokus må være på de riktige tingene.

 


 

Interessert i å vite mer? Meditasjon og mindfulness er noen av teknikkene som har vist å ha gode resultater i å oppnå større fokus og bryte ut av autopilot modusen. Her er en video av Deepak Chopra og noen interessante artikler som du kan utforske for mer kunnskap:

  1. Deepak Chopra’s go-to 3-minute meditation to stay focused
  2. Christina Congleton, Britta K. Hölzel & Sara W. Lazar: Mindfulness can literally change your brain
  3. Matthiew Ricard, Antoine Lutz & Richard J. Davidson: Mind of the meditator

 


Lene Øveland Berge er karriere- og ledelses coach, foredragsholder og forfatter. Hun er grunnlegger av Be You Career Consulting, en coaching og bedriftsopplærings virksomhet med fokus på å trene hjernen til å øke kreativitet og skape nye perspektiver, bygge gode relasjoner, styrke robusthet og bedre evnen til å handle strategisk.