Leder- og teamutvikling

Dette er en positiv, fremtidsrettet prosess som hjelper ledere og team medlemmer med å få bedre resultater. Nedenfor er noen av mine tilbud:

Tilpasset lederutvikling

Fokus er på karriereutvikling, inkludert maksimal ytelse og verdi for organisasjonen.

Fokusområder inkluderer:
 • Anerkjenn dine styrker som leder
 • Utvikle din sosiale og emosjonelle kompetanse
 • Forbedre din tilstedeværelse og innflytelse
 • Engasjer og motiver andre ved hjelp av coaching-ferdigheter
 • Kommuniser effektivt med dine ansatte
 • Led andre med selvtillit
 • Bygg og led et styrkebasert team

Evaluering og utviklingsplan

Lær hvordan du skinner som leder eller team medlem, områder med vekstpotensiale, og dine blindsoner med personlighet- og atferdstester. Bruk denne kunnskapen til å lage en utviklingsplan for dine coaching-timer.

Coaching på spesifikke ferdigheter

Lær og tren opp nye ferdigheter med umiddelbar tilbakemelding. Integrer de nye ferdighetene i din nåværende rolle.

Noen aktuelle ferdigheter:
 • Konflikthåndtering
 • Presentasjon
 • Tidsstyring
 • Nettverksstrategier
 • Ansettelseskampanje, inkludert merkevarebygging, porteføljeutvikling og intervju

Ta kontakt for en gratis førstegangskonsultasjon

Kontakt Lene

Hyggelige ord fra fornøyde kunder

 • Lene is perceptive and bright, and uses her knowledge with insight and understanding in a way that engages and motivates - giving me new and fresh perspectives to evaluate from. As a coach and trainer she exhibits a sound openness and natural poise. Lene has helped me by focusing my energy on opportunities and solutions.
  Arne Ottar WollaSantander Consumer Bank
 • I’ve had the pleasure of having Lene Øveland Berge as my leadership coach. It set out to be an exciting, demanding, engaging journey of weekly sessions over nine months. I learned a lot about my own personality, including awareness of my own strengths, and how to further develop and apply these. I’ve raised my emotional and social competencies, and addressed blind spots that restrained my professional progression. Today, I can say I have more strings to play with than ever before, both at work and in my personal life. Really knowing myself has helped me better understand the people I interact with, at all levels and has helped me hone in on my goals. The skills I have gained also allowed me to provide better coaching to my employees. Because of my experience, I warmly and sincerely recommend Be You programs to anyone who wishes to develop professionally. They offer something different, more personal, more challenging, and more rewarding.
  Eirik SkjævelandCEO, AV-Fusion Norge AS
 • Jeg har hatt gleden av å ha Lene Øveland Berge som min lederutviklings coach. Det viste seg å være en spennende, krevende, engasjerende og utviklende reise som varte i ni måneder med ukentlige økter. Jeg har lært mye om min egen personlighet - inkludert bevissthet om egne styrker, og hvordan videreutvikle og anvende disse. Jeg har styrket mine følelsesmessige og sosiale ferdigheter, og adressert blindsoner som hindret karrieren min. I dag kan jeg si at jeg har flere strenger å spille på enn noen gang før, både på jobb og privat. Å virkelig bli kjent med meg selv har hjulpet meg å bedre forstå folk jeg samhandler med, på alle nivåer. Mine mål er nå mye tydeligere, og jeg har tilegnet meg avanserte ferdigheter i hvordan jeg skal coache mine ansatte. Derfor anbefaler jeg hjertelig Lene til alle som ønsker å utvikle seg profesjonelt. Min erfaring er at hun tilbyr noe annerledes, mer personlig, mer utfordrende og mer givende enn mye annet som tilbys innen dette segmentet i dag.
  Eirik SkjævelandCEO, AV-Fusion Norge AS
 • Sabrina has landed a new, exciting and very well paid job, not least thanks to your book. She read the book prior to the whole interview process and thanks to your training, I was able to ask her the right preparation questions. She benefited a great deal from your insights. We have you to thank for that. It is precise and not too long, providing excellent inspiration and direction. The relevant information is very clear and it’s easy to read. Well done!
  Christian R.Finance Director
 • Jeg ønsker å takke for måten du har møtt meg på, og den profesjonaliteten du utviser både som coach og som kursholder. Maken til behagelig kursholder skal en lete lenge etter. Du har en ro over deg, og en trygghet som smitter over på kursdeltakerne. Du viser interesse for hver enkelt deltaker slik at de føler seg sett. Sammen med formidlingsevnen er dette tillitsskapende og gjør deg troverdig, og ikke minst dyktig. Jeg vil med dette takke for det jeg har lært og rådene du har gitt, som jeg vil ta med meg videre når jeg nå søker ny karrierevei.
  IreneStatoil
 • Sabrina has landed a new, exciting and very well paid job, not least thanks to your book. She read the book prior to the whole interview process and thanks to your training, I was able to ask her the right preparation questions. She benefited a great deal from your insights. We have you to thank for that. It is precise and not too long, providing excellent inspiration and direction. The relevant information is very clear and it’s easy to read. Well done!
  Christian R.Finance Director