Høyt-presterende team har én ting til felles: psykologisk trygghet

Høyt-presterende team har én ting til felles…

Illustrasjon: Runar Eltervåg.


Mesteparten, hvis ikke all, adferd er motivert av vår følelsesstyrte hjerne. Vi er emosjonelle vesener styrt av et dypt, underbevisst mønster. Når vi lærer å forstå og påvirke dette mønsteret samt oppfylle de underliggende behovene hos våre kolleger og ansatte, får vi sterke team som stoler på hverandre og som stoler på organisasjonen.

 

Jeg så en interessant video av Becky Bailey som diskuterer “tre funksjoner i hjernen” som påvirker vår oppførsel. Hun forklarer funksjonene slik:

Overlevelsesfunksjon: Denne finnes i hjernestammen, og styrer grunnleggende instinkter som “frys” mekanismen. Her er vi opptatt av overlevelse, beskyttelse og sikkerhet. Når overlevelsesmekanismen i hjernen vår er aktivert, så overstyrer den “smartere” deler av hjernen slik at vi blir ute av stand til å lære, tenke rasjonelt, organisere eller løse problemer.

Emosjonell funksjon:  Det emosjonelle senteret er plassert i det limbiske systemet, den midtre delen av hjernen. Her utløses følelsesmessige reaksjoner på oppfattet sosial utrygghet, som for eksempel “angrip” eller “flykt”. Vi kan komme til å si og gjøre ting som vi senere kan angre på. Vi klarer ikke å tenke klart og fokuset kretser ofte rundt oss selv. Vi vil bevare omdømme, beskytte det som er vårt, forsvare våre rettigheter, etc.

Kognitiv funksjon: Det kognitive senteret finnes i hjernens cortex eller frontallappene. Dette er den “smarte” hjernen hvor vi kan ta rasjonelle beslutninger, løse problemer og konflikter, organisere, fordøye informasjon, sette oss mål osv. Her har vi også tilgang til “flytsonen” hvor vi tenker tydelig, kreativt og samarbeidende. Det er denne delen av hjernen vi gjerne vil ha tilgang til, men hvis vi ikke føler trygghet eller sosial tilhørighet, vil hjernen sabotere ved i stedet å gå i gang med å planlegge hvordan beskytte seg.

Hva har dette å si for team og organisasjoner?

Jo, psykologisk trygghet i enhver organisasjon er både skjørt og essensielt. Hjernen behandler en provokasjon av en leder, en konkurrerende medarbeider, eller rebelsk ansatt som en trusselsituasjon og de høyere hjernesentrene våre blir emosjonelt “kapret”, noe som forhindrer oss fra å tenke kreativt og rasjonelt.

Flerfoldige studier har bevist at de høyest presterende teamene har én ting til felles: troen på at de ikke vil bli straffet når de gjør en feil. Når folk føler seg trygge og beskyttet i organisasjonen så følger tillit, samarbeid og et klima der folk er komfortable med å være seg selv. Har vi et arbeidsklima fullt av frykt, stress og forvirring, har vi ikke en tillitskultur. Da blir arbeidsforholdet oppfattet som tvetydig og uforutsigbart, og de ansatte føler seg redde, motløse eller apatiske.

Å oppleve psykologisk trygghet er en stor gevinst for hjernen og våre kognitive evner – vi blir mer åpensinnet, robuste, motiverte og utholdende. Humor øker, og det samme gjør løsningsorientering og innovativ tenkning. Det er oppskriften på gode prestasjoner.

Er du interessert i å tilby et nytt og spennende kurs eller coaching program for ditt team eller bedrift? Ta gjerne kontakt.


Lene Øveland Berge er karriere- og ledelses coach, foredragsholder og forfatter. Hun er grunnlegger av Be You Career Consulting, en coaching og bedriftsopplærings virksomhet med fokus på å trene hjernen til å øke kreativitet og skape nye perspektiver, bygge gode relasjoner, styrke robusthet og bedre evnen til å handle strategisk.