Fakta om hjernen som alle ledere bør kjenne til

Fakta om hjernen som alle ledere bør kjenne til

Selv om en jobb ofte betraktes som en transaksjon hvor folk utveksler arbeid for økonomisk kompensasjon, opplever hjernen arbeidsplassen først og fremst som et sosialt system. Ledere som forstår denne dynamikken kan mer effektivt engasjere sine ansatte, styrke team og skape et miljø som fremmer kreativitet og innovasjon.


Her er 6 vitenskaplige fakta som kan forbedre lederferdighetene dine:


1 Hjernen reagerer ubevisst på stress. Den skanner for trusler mer enn 5 ganger per sekund, og svarer på ca 15 millisekunder med en hel foss av fysiologiske endringer. Når hjernen er bevisst trusselen, har stresshormoner og mange andre prosesser allerede begynt, noe som kan ta lang tid å forsvinne. I løpet av denne tiden tappes hjernens kapasitet for alle andre oppgaver og forhindrer at hjernen blir brukt effektivt. Så å legge til rette for å unngå unødvendige stressfaktorer kan spare enorme mentale ressurser, og når stresset er uunngåelig er det viktig å lære å håndtere det på en konstruktiv måte.


2 Hjernen er et sosialt organ og vår evne til å overleve avhenger av vår evne til å leve og arbeide effektivt med andre mennesker. Hjernen oppfatter sosiale trusler på samme måte som den oppfatter fysiske trusler, og den delen av hjernen som gjør at vi kjenner fysisk smerte er den samme som kjenner psykisk smerte. Med andre ord, følelsen av å bli avvist på jobb “gjør vondt”, og vi vet at fysisk smerte distraherer oss, reduserer engasjement og evnen til å regulere følelser. Så å ha et “trygt” arbeidsmiljø er viktig for å skape og opprettholde prestasjon.


3 Hjernen elsker klarhet og forutsigbarhet. Den prøver hele tiden å gjenkjenne mønstre slik at vi kan forutsi fremtiden og gi mening til verden rundt oss. Men øyeblikket hjernen registrerer tvetydighet eller forvirring, vil den bruke mye kapasitet på å prøve å korrigere situasjonen for at vi kan føle oss komfortable igjen. Selvfølgelig er usikkerhet ikke alltid negativt. Mild usikkerhet kan skape interesse og oppmerksomhet, og stimulere nysgjerrighet og problemløsning. Det er oppfatningen av for mye usikkerhet som undergraver fokus og ytelse. En viktig jobb for ledere er altså å skape en oppfatning av trygghet for å utvikle selvsikre og dedikerte team.


4 Hjernen liker selvstendighet og vi trenger å oppfatte at vi kan utøve kontroll over vårt miljø og ha en følelse av å ha valg. Hjernen vil behandle mangelen på selvstendighet som en trusselsituasjon (noe som øker stressnivået), mens løfte om mer selvstendighet vil aktiverer belønningssystemet i hjernen. Uttalelsen ‘”Her er to alternativer som kan fungere, hvilken vil du foretrekke?” pleier å fremkalle en bedre reaksjon enn “Dette må du gjøre nå”. Ledere som ønsker å støtte sine ansattes behov for selvstendighet bør unngå detaljstyring og ha fokus på å gi ansatte frihet til å ta valg innenfor mulige og avtalte grenser.


5 Hjernen trenger ufokusert tid. Hjernen hviler aldri. Selv når vi ikke er fokusert på en bestemt tanke, forblir områder i hjernen aktiv. Det er i løpet av denne ufokuserte tiden at kreativiteten er på topp og gode ideer har en tendens til å dukke opp. Hjernen vår trenger å kunne koble helt av og la tanker strømme fritt for å bearbeide eksisterende kunnskap, stimulere kreativitet og innovasjon. Play Design Studio er et godt eksempel på en bedrift som legger til rette for dette ved å oppmuntre de andre til å spille fooseball i arbeidstiden.


6 Hjernen søker rettferdighet og vil reagere på oppfattet urettferdighet med sinne og frustrasjon. Selv apekatter reagerer aggressivt på urettferdige situasjoner. Ledere som reserverer privilegier for enkelte folk, vekker en trussel-respons hos ansatte som er utenfor sirkelen. En enkel måte å redusere trussel-respons er å innføre større åpenhet. Det er mindre sannsynlig at vi opplever urettferdighet hvis vi forstår prosessene. Selv i en nedbemanningssituasjon kan ansatte fortsette å være motiverte og engasjerte, så lenge de oppfatter at nedskjæringen håndteres rettferdig.


 

Tren hjernen din for suksess.
Inngå partnerskap med en hjernebasert suksess coach i dag!

Lene Øveland Berge er profesjonell karriere- og lederutviklingscoach, foredragsholder og forfatter. Hun er eier av Be You Career Consulting.